משרד בוטיק בתחום הנדל"ן, תכנון ובניה וליטיגציה

בוררויות וגישורים

עוה"ד הבכירים במשרד משמשים כבוררים וכמגשרים בסכסוכים אזרחיים, ובעיקר בסכסוכים בתחום הנדל"ן.

הנסיון הרב שנצבר במשרדנו הן בתחום הליטיגציה והן בתחום הנדל"ן מאפשר לנו לסייע בפתרון סכסוכים מחוץ לכתלי ביהמ"ש, הן במסגרת הליך בוררות והן במסגרת הליך גישור.

ניהול הליכי בוררות במשרדנו מקנה לצדדים יתרון של הכרעה יעילה ומהירה, ע"י בורר שמכיר את המאטריה - הן את ה"שטח" והן את ההיבטים המשפטיים של הסכסוך.

הליכי גישור במשרדנו נערכים ע"י מגשר שמכיר את המאטריה ויכול לתרום מנסיונו, מהבנתו ומידיעותיו, למציאת פתרון ראוי ליישוב הסכסוך בהסכמה, מחוץ לכתלי ביהמ"ש.

בתי המשפט השונים מפנים צדדים להליכי בוררות וגישור במשרדנו.

To Top